BARDI A KNIHA O TRAMPINGU


 
Díky celému projektu knihy Tramping na řece Jihlavě se podařila zrealizovat  i krásná myšlenka setkání oldtraperů starých osad formou potlachu:
Hned v prosinci roku 2008 se na slezině starých osad U Jakuba v Jihlavě hovořilo o myšlence tento potlach uskutečnit. Byl to Pavlušák, který to řekl poprvé nahlas a ohlas byl velký. Akce měla proběhnout v údolí Brtničky (kde taky jinde). Teprve počátkem roku 2010 se hlavně díky aktivitám T.O.Hvězda Severu stmelila přípravná skupina z lidiček T.O.S.Kondor, T.S.Ratov a Hvězďáků a vznikl projekt Ohňů Bardů. Každý rok (dokud bude zájem veřejnosti), první víkend v září, proběhnou potlachy na campech Jihlavska s kvalitním zázemím (tedy 40. míle, Ratov a Ježená).

První oheň Bardů se uskutečnil v září 2010 na "čtyřicítce" a předčil očekávání organizátorů i přítomných. Na osm desítek trempů (nejčastěji se 6, 7, ale i 8 křížky) vzpomínalo, hrálo, zpívalo, soutěžilo a bavilo se. O skvělou organizaci a stylovou atmosféru se postarala T.O.Hvězda Severu.

Druhý oheň Bardů proběhl v campu Na Ratově. Prologem bylo páteční setkání v šenku v s promítáním starých filmů a fotek, hudbou a vzpomínáním. První zářijová sobota pak byla provázena úžasným počasím. Ti čilejší vyrazili na vejšlap po okolí, odpoledne pak proběhly soutěže, sedělo se při pivečku a gulášku a zase se zpívalo a vyprávělo. To již bylo na campu osm desítek bardů. Oheň byl zažehnut po sedmé a odstartoval tak nekonečné muzicírování a povídání. Když šli poslední k páté spát, někteří již vstávali na ranní kávu. V neděli se většině nechtělo ani odjíždět. Ratováci se o akci i bardy skvěle postarali a mnozí se sem chtějí určitě ještě vrátit.

Třetí oheň Bardů proběhl opět první zářijový víkend v campu Kondorů. Již v pátek proběhlo na místě hraní  a povídání, a to až dlouho do ranních hodin. Před srubem instalovali osadníci zajímavou nástěnku s věkovitými dokumenty. Kolem čtvrté hodiny se na campu již tísnilo osm desítek bardů, a tak Pavlušák zahájil hry. Balení usárny, kompletace lékárničky, lov rybiček a zálesácký trojboj byly hojně zastoupeny soutěžícími. Pak nastala chvíle k občerstvení a v sedm Duch lesa zavolal všechny k ohni. Samotný oheň se nesl tradičně v duchu množství trampských písní, vyprávění, byly rozdány krásné odměny, camrátka, ale taky vlaječky připomínající završení tří let Bardských potlachů. V neděli po poledni se vandrem připojili ještě kamarádi z Old Boys Expedice. Celkový počet účastníků tak letos přesáhl snad 130 lidí. Akce se navzdory vlhkému počasí zdařila! Ahój !
Čtvrtý oheň Bardů zahořel na campu 40. míle. Páteční večer se tři desítky kamarádů sjeli oslavit na 60. rozeniny Shortyho a Mikyna. Hudebně pijácký večer se velice vydařil. Sobotní letní počasí vybídlo k procházkám a houbaření. Odpoledne již na camp našlo cestu množství bardů a po čtvrté hodině se začalo soutěžit (golf, sekera, rapír, ....). Pak se již zpívalo, povídalo, proběhl a malá fotosoutěž. Se soumrakem šerif zavolal oheň. Akce, kterou zpěv a hudba dovedly až ke čtvrté ranní, se zúčastnilo skoro 130 lidí. Opět úžasné !
Pátý oheň Bardů zahořel na campu Ratov zase první víkend v září.
Již od pátku se okolím campu hemžili trampíři, na návštěvu k Jardovi Foltýnovýmu zamířila početná výprava a na večerní promítání a pivečko v šenku zavítalo na tři desítky kamarádů.
Sobotní den byl opět krásný a tak vybízel k vycházkám a příjemnému pobývání v campu a okolí. Vše bylo připraveno již dopředu, a tak jsme se mohli věnovat pouze klábosení, soutěžím a muzice. Hlavně disgolf s vycházkou měl velkou účast a ohlas. Ostatní soutěže proběhly na fleku. Během zábavy se podával Smejdův gulášek a dobré pivko, bardi hráli a slavnostní večer se blížil.
K ohni nakonec našlo cestu víc jak 120 kamarádů. Proběhla i fotosoutěž o nejstarší a nejzajímavější fotky v kategorii tramping a příroda, každý si pak mohl za dobrovolnou cenu odvézt velký Bardský kalendář 2014.
Spát se šlo až nad ránem, bylo to velké a parádní. Tak ahoj Bardi !   
Nad očekávání si Bardská veřejnost stále žádá setkání kolem kamarádského ohně, a tak došlo na další ročníky na stálých campech 40. míle, U KOndorů na Haušperku i na Ratově Za tratí. Každoročně se schází minimálně stovka Bardů, aby se pobavila, zazpívala a vzpomenula. Je to krásné.    
* * *
Velká Bardská vánoční slezina 2014 (19.12.)
Historie vánočních slezin spadá mnoho desítek let zpátky. Za jejich nejlepší časy "mohl" hlavně Šaman, ale v pozdějších letech i Franta Pechů a další. Krásné byly u Jakuba, ale časem se účast trampířů začala snižovat. Hlavním problémem bylo měnění míst a špatná informovanost.
Původní lesk slezin se pokusil vrátit trojlístek osad probardských aktivit Kondoři, Hvězďáci a Ratov. Každý trochu přidal k organizaci, ale hlavně Pavlušák zajistil místo na Starce, promítání starých fotek, videí a filmů. Bardi sami pak v hojné účasti sedmi desítek lidí, dobré hudby, starých fotek a vzpomínek přispěli k parádní akci. Rozdávaly se péefky, dokonce camrátka, do prodeje šly poslední kalendáře 2015. Nechabli ani kamarádi z Brna, Okříšek, Havlíčkova Brodu, ... Bylo to super a Bardi se sem za rok jistě vrátí zpátky.  

   O knize už bylo napsáno a napovídáno hodně. Ale neboť se naše sdružení na přípravě a uvedení do života také nemalou měrou podílelo, dovolujeme si na naše stránky umístit pár řádků, které jsou jaksi ze zákulisí a čtenář by se je nikdy nedozvěděl.

 

  * * *

   To, že sdružení pooslavské boudy spolu s kamarády z oblasti Třebíče a dál po řece k Ivančicím až po Brno, již čtrnáct let kromě svého zamilovaného trampování a tlachování vydávají časopisy, knihy a další tiskoviny, není nic nového. Snili ale také o vydání velké knihy o historii a trampingu podél celé řeky. Rozhodli se tak rozšířit své dopisovatele o další z oblasti západních plání a měst, směrem k pramenům řeky Jihlavy.

Poprvé oslovil Kinda (T.O.Pissing Boys) mailem Baču (z HBC) v říjnu 2007 a následně Jiřču (Ratov) v prosinci téhož roku.

Tyto kontakty však nic nepřinesli. V dubnu 2008 pak Drobek (T.O.Podkova) opět oslovuje Jiřču. Vědom si zajímavosti nabídky spolupráce ale také složitosti práce jsem nejdříve pro jihlavskou oblast potřeboval shromáždit tým schopných lidí (protože jeden nebo dva by tohle nikdy dohromady nedali)?, vzpomíná Jiřča. Prvním osloveným byl Pavlušák (T.O.Kondor) a Hanťa (T.O.Hawaj a T.O.Funusman), Pavlušák doporučil ještě Feryho (T.O.Dawson), ale jeho hledání v Jihlavě trvalo skoro tři týdny. Mezitím se prostřednictvím Bači počítalo se spoluprací HBC. Šestým do party byl vytipován Jeff (T.O.Dlouhá Štreka), ale ten nakonec nebyl schopen připravit ani podklady svojí osady.

Další průběh už spíše jen heslovitě a v bodech:

* Jiřča při návštěvě svého spolužáka Jirky Mirovského v Třebíči v dubnu 2008 (protože připravují sraz průmyslovky) zjišťuje, že o patro nad ním bydlí Kinda! Následuje neplánovaná návštěva.

* V květnu se již schází Drobek z Padochova, Jiřča z Jihlavy a Kinda z Třebíče k první ?redakční schůzce? v třebíčské restauraci Atom. Již na této schůzce je navrženo místo a termín křestu ? Číchov 29.11.2008. Tím je vlastně definitivně stanoven osud a zároveň přiložen nůž na krk (hlavně jihlavské části) vzhledem k šesti měsícům na podklady, přípravu   a tisk.

* Cestou zpět má Jiřča drobnou kolizi ze srnou.

* Pavlušák si bere týden dovolené (!!!) a vyráží po řece zpovídat staré pardy.

* Oslovujeme Feryho. Aniž by to řekl, celému projektu moc nevěří, neboť má letité zkušenosti z příprav podobného projektu.

* Pavlušák zajišťuje materiály od Šalaje (i zvukové historické).

* Fery dává knize trampštější fazonu zdánlivě direktivním názorem, že:"budou-li tam kovbojíčkové, šermíři, autíčkáři,..., tak do toho nejdu!", což se nakonec ukázalo jako správný směr.

* Místem, kde se shromažďují materiály je kancelář v Jiřčově práci. Hora kronik, cancáků a materiálů dosahuje metrové výšky, dvě šuplata jsou plná vlajek, domovenek,...

* Osud nám nahrává: Jiřčova manželka Renča se dík své měsíční pracovní neschopnosti stává přepisovatelkou rukopisů, což značně odlehčilo nepopulární práci.

* Při jedné z cest Jiřča porušil zákaz vjezdu, jak na potvoru se zjevil policista. Po kratší debatě však   nepřichází pokuta, ale spolupráce na téma T.O.Netopýr a T.O.Bílá Lilie (ta nakonec po dohodě v knize není).

* Dík Pavlušákovi se do věci vkládá historik Zdeněk Jaroš (jinak brněnský rodák, odkojený Oslávkou a nyní Jihlavák, vandrák tělem i duší alias Džery - což kdekdo neví).

* Z prvního předání podkladů jihlaváků Drobkovi je tento šokován neboť dorazilo 45 osad! Pochopil, že rozsah knihy bude asi trochu větší.

* Některé informace z osad není možné z lidí dostat, navzdory tomu, že jsou dostupní (proto jsou informace neúplné ? z jiných zdrojů   nebo názvy osad skončily v ?dovětku?). Nejmarkantnější minela tak vznikla u T.O.Smolaři (kde chybí dodnes aktivní člen) i když u Smolařů je Pavlušákův táta.

* Za celé období příprav se pětice jihlavských spoluautorů dohromady ani jednou nesešla, pouze pravidelné konzultace byly mezi Pavlušákem a Jiřčou (obvykle u piva na Formance v Horním Kosově).

* Ještě v den uzávěrky Fery předává informace o T.O.Scorpio.

* První korektura 10 dní před tiskem obsahuje tolik nesrovnalostí, že je Jiřča přesvědčen, že se do křestu kniha nevydá.

* Těsně před tištěním si jedna důležitá osoba-paní z redakční rady zlomila nohu (či ruku nebo něco).

* Tři týdny před křestem při kontrole sálu KD v Číchově zjišťujeme, že zde není výčepní zařízení, žádné sklo ani talíře či příbory a hlavně, že je zbourán most-tedy jediná běžně přístupná cesta.

* Pátek 28.11. půlnoc, přípravná skupina v počtu 7 lidí má všechno zvládnuté a připravené k zítřejšímu křestu, stačili také vypít půl sudu.

* Sobota 29.11. tři hodiny před zahájením křestu: v sále je přes padesát lidí, na dvou místech se vesele hraje, jsou vypity skoro tři sudy a je už "pokřteněj" záchod.

  * Sobota 29.11. 19,30 hod, 190 hrdel zpívá Vlajku, slavnostní křest je zahájen.

* Neděle 30.11. 13,50 hod., ze sálu odcházejí a odjíždějí poslední účastníci akce, organizátoři uklízí a odvážejí vybavení a kulisy. Všichni jsou unavení, ale dojmy jsou nepopsatelné. Podařila se velká akce, jejíž význam teprve ocenní budoucí roky.   

 

* * *


  administrace         
eshop na míru  
TOPlist