VO ČEM TO JE


 

HLAVNÍ NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JSOU:

 

Tramping, kultura, sport, společenské akce          

Pořádané i provozované naší partou, jakož i účast na stejných akcích pořádaných jinými osadami, sdruženími, apod.

Přispívání k ochraně životního prostředí, ochrana přírody  a krajiny  

Brigády, likvidace divokých skládek, výroba a instalace doplňků ochrany přírody a osvěty, sekání trávy na ohrožených biotopech.

Veřejně prospěšná činnost, volnočasové aktivity
Provoz a rozvoj tábořiště, poskytování tábořiště k veřejným akcím dětských oddílů a vyžití skupin mládeže a dospělích, organizování sportovních, kulturních i společenských akcí.  
* * *

    

 

  administrace         
eshop na míru  
TOPlist